Forside - Socialdemokratiet Hvidovre

Gå til indhold
Som annonceret og omtalt i Hvidovre Avis har Socialdemokratiet valgt at starte den kommunale valgkamp med en fest for Hvidovreborgere.

Vi har i flere år afholdt A-bal for medlemmerne. Nu tager vi fat på de mange aktiviteter, der skal gennemføres inden næste valg til kommunalbestyrelsen. I den forbindelse synes vi det vil være en god ide at indlede det hele med en fest, hvor alle Hvidovreborgere kan få mulighed for at deltage.

Glæd jer til en munter aften, hvor maden, underholdningen og musikken nok skal løfte stemningen.

Og så vil vores nye borgmesterkandidat Anders Liltorp selvfølgelig også være til stede. Det forlyder endda, at han nok også vil fortælle lidt om sine planer.

Ring eller sms til Laila Munk på nummer 23710480 eller giv hende en e-mail på laila.munk@hotmail.com.

Du kan samtidig benytte lejligheden til at overføre kr. 200,- via Mobilepay til 390137. Har du ikke mulighed for at betale med Mobilepay, så nævn det i din tilmelding, så skal Laila Munk nok finde en anden løsning.
Fuldt hus
Efter nogle års tørke, hvor det kneb med at nå det sidste lille "nøk" mod en plads, lykkedes det endelig i 2022 at få stemmer nok til en plads til Maria Durhuus i Folketing.
I forvejen var det lykkedes at få valgt nicolai Kampmann ind i regionsrådet i Region Hovedstaden i 2021.
Samme år lykkedes det også at få valgt socialdemokrater ind på en tredjedel af kommunalbestyrelsens pladser.
Selv med så mange mandater er det dog ikke socialdemokratiet, der besidder borgmesterposten. Det er der til gengæld planer om at ændre ved næste valg.
Hvis du bladrer videre ned kan du se, hvem der sidder hvor.
Maria Durhuus
Ved folketingsvalget i 2022 blev Maria Durhuus valgte som Hvidovrekredsens folketingsmedlem.
Som storkredsens mindste kreds krævede det en ekstraordinær indsats før og under valgkampen. Det lykkedes så godt at vi nu også kan krone de seneste års arbejde med et folketingsmedlem som supplement til vores regionsrådskandidat og vore syv medlemmer af kommunalbestyrelsesgruppen.
Nicolai Kampmann
På nær i en enkelt periode har Hvidovrekredsen været i stand til at få et regionsrådsmedlem valgt i kredsen.
Ved valget i 2021 lykkedes det igen kredsen at opnå valg. Denne gang blev det så Nicolai, som har formået at gøre så godt et indtryk i gruppen, at han i dag er gruppeformand.
Kommunalbestyrelsen
I dag er en tredjedel af pladserne i kommunalbestyrelsen besat med socialdemokrater:

Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Yasir Iqbal, Lars Gundelack Jensen, Amanda Irina Larsen, Anders Liltorp og Idris YorulmazHvidovrekredsen
Mange steder dækker en opstillingskreds over flere kommuner. I disse kredse er kredsens væsentligste opgaver varetagelse af opstilling og valg til folketinget og regionen.
I Hvidovre er opstillingskredsen og kommunen sammenfaldende. Derfor har kredsen her også ansvaret for opstiling af kandidater og valg til kommunalbestyrelsen.
Vi har to partiforeninger i Hvidovrekredsen. Det er partiforeningerne der varetager administration af medlemmer og mobiliserer frivillige til partiets aktiviteter.
Avedøre & Hvidovre Nord
Avedøre & Hvidovre Nord dækker geografisk Avedøre og den nordlige del af kommunen. Medlemsmæssigt er der ingen restriktioner vedrørende bopæl. Vi optager medlemmer på tværs af hele kommunen og endda også medlemmer som bor udenfor kommunen.
Hvidovre Syd
Hvidovre Syd dækker geografisk den sydlige del af kommunen. Medlemsmæssigt er der ingen restriktioner vedrørende bopæl. Vi optager medlemmer på tværs af hele kommunen og endda også medlemmer som bor udenfor kommunen.
Untitled 1
Bestyrelsen: Observatører:
Helene Glundholt Formand Parly Holm Redaktør
Anja Larsen Næstformand Mathilde Holmen SoMe-redaktør
Ole Bested Kasserer Maria Durhuus Folketinget
Laila Munk Sekretær Nicolai Kampmann Regionsrådet
Vagn Majland Uddannelse Helle Adelborg KB-gruppen
Helge Nybye Olesen AHN  - afventer navn  AOF
Finn Petersen AHN  - afventer navn  HF
Kim Helmersen Syd   - afventer navn DSU
Jens Bak Syd    
Ny bestyrelse
På kredsens ordinære generalforsamling i april blev der valgt ny bestyrelse, som nu har til opgave at revitalisere kredsen.
Der ligger mange opgaver i "køen". Det er vigtigt for bestyrelsen at medlemmerne er velinformerede om både planer og aktiviteter. En af de opgaver der allerede er gået i gang er gennemførelsen af en ny mediestrategi. En strategi der bl.a. indeholder:

  • Ny hjemmeside
  • Månedligt elektronisk nyhedsbrev
  • Flere aktiviteter på de sociale medier
  • Optimering af medlemsbladet med færre udgivelser, men bedre indhold

Hvis du følger med på denne side i den kommende tid vil du blive informeret om fremdriften og f.eks. læse om hvordan du bliver koblet på det elektronisk nyhedsbrev.
Frivillige
Det kræver en stor frivillig indsats for at et parti kan få succes med sin politik og få valgt tilstrækkeligt mange kandidater til at kunne få indflydelse på den førte politik i kommunen, regionen, folketinget og EU.
Hvis du har lyst til at være med, så kontakt en partiforeningsformand eller kredsformanden.
Tilbage til indhold