Kredsen - Socialdemokratiet Hvidovre

SOCIALDEMOKRATIET
Hvidovre
Gå til indhold
Lidt om HvidovrekredsenVelkommen

Socialdemokratiet i Hvidovre består af en partiorganisation og en række politikere.
Vi består af en kredsorganisation, som dækker hele kommunen og to partiforeninger.
Udover det almindelige politiske arbejde indgår politikerne også i partiorganisationens almindelige arbejde.

På denne side kan du læse lidt om hvem vi er, vores vision, værdier og mål.

I menuen herover kan du finde frem til aktuelle oplysninger og aktiviteter.

Herunder ser du et diagram over partiet fra hovedbestyrelsen til partiforeningerne.
.


En region består af kredsene i den pågældende region. Regionen opstiller kandidater til regionsrådet og til Europa-Parlamentet. Regionen vælger også medlemmerne af partiets hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser. Den daglige ledelse af en region (forretningsudvalget) vælges på et repræsentantskabsmøde bestående af delegerede valgt af partiforeningerne og kredsene. Bestyrelsen er sammensat af forretningsudvalget og en repræsentant fra hver kreds i regionen - hvis ikke kredsbestyrelsen måske af praktiske årsager vælger en anden, vil det normalt kredsformanden der er medlem af regionsbestyrelsen.

En kreds dækker en opstillingskreds til Folketinget  og består af én eller flere partiforeninger. Der hvor der kun er en  partiforening i kredsen, har man ofte slået de to enheder sammen med benævnelsen kreds. Kredsen opstiller en kandidat til Folketinget. Ledelsen af en kreds vælges på en generalforsamling for alle  medlemmer i kredsen eller af et repræsentantskab hvis medlemmer er valgt  på partiforeningernes generalforsamlinger. Der er 28 opstillingskredse til Folketinget og 29 kommuner i Region Hovedstaden.

En fællesledelse findes i kommuner med flere partiforeninger. Fællesledelsens primære opgave er at koordinere samarbejdet mellem partiforeningerne i forbindelse med kommunalvalg. I Hvidovre er der ganske vist to partiforeninger, men da kredsen kun dækker Hvidovre Kommune varetager kredsen de fælles opgaver.

En partiforening dækker et geografisk område inden for en kommune. Der kan være en eller flere partiforeninger i en kommune. Som medlem af Socialdemokratiet er man knyttet til en partiforening og det er her man udøver sin primære indflydelse. Ledelsen af partiforeningen vælges på en generalforsamling.
.
Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen består af fem personer valg på en kredsgeneralforsamling, to repræsentanter fra hver partiforening, en repræsentant for KB-gruppen, folketingskandidaten og et antal medlemmer uden stemmeret fra foreninger i vores netværk.

Indtil generalforsamlingen den 21. april ser kredsbestyrelsen sådan ud:

Maria Liltorp - Formand
Vagn Majland - Næstformand
Ole Bested - Kasserer
Christian Vig - Sekretær og uddannelsessekretær
Vakant - Aktivitetsansvarlig
Kim Helmersen - Formand i SYD
Jakob Borberg - Formand i AHN
Jens Bak - Næstformand i SYD
Morten Jensen - Næstformand i AHN
Parly Børge Holm - Redaktør
Mathilde Holmen - SoMe-redaktør
Helle Adelborg - Repræsentant fra KB-gruppen
Maria Durhuus - Folketingskandidat
Nicolai Kampmann - Regionsrådsmedlem
Amanda Larsen - Repræsentant fra DSU
Laila Munk - Repræsentant fra AOF
Vakant - Repræsentant fra FH

Den 21. april afholdes der ordinær kredsgeneralforsamling klokken 19:00.
.
Hvidovre SYD
.Avedøre & Hvidovre Nord
Tilbage til indhold