Regler - Socialdemokratiet Hvidovre

Gå til indhold
Kredsbestyrelsen orienterer om reglerne for opstilling af en ny borgmesterkandidat.
Generelt har medlemmerne af Socialdemokratiet gode muligheder for både at få indsigt i og indflydelse på partiets politik.
I forbindelse med valg af en ny borgmesterkandidat er der simpelthen ingen andre end medlemmerne der bestemmer hvem der skal vælges.
Så kom endelig til denne spændende generalforsamling, hvor du først vil få indsigt i de to kandidaters tanker omkring fremtiden i Hvidovre og derefter med din stemme kan afgøre, hvem der skal tage fat i de næste to års kampagner for at bringe Socialdemokratiet tilbage til indflydelse i kommunalbestyrelsen.
Den 11. juni valgte partiforeningen Hvidovre Syd at indstille Kenneth F. Christensen til borgmesterkandidatvalget. Avedøre & Hvidovre Nord fulgte op den 18. juni, hvor Anders Liltorp blev indstillet.
Anders og Kenneth er de eneste to kandidater, der er indstillet til posten. Hvem der så skal overtage den afgøres på den ekstraordinære politiske generalforsamling den 3. september.
Under præsentationen og debatten vil en moderator sikre fairness samt styre tiden og »gemytterne«.
Når stemmerne efter afstemningen er talt op er det ikke helt sådan, at den der får fleste stemmer så bare er valgt. For at blive valgt på generalforsamlingen kræves det at kandidaten har fået to tredjedele af de afgivne stemmer. Lykkes det for en af kandidaterne at opnå denne stemmemajoritet er vedkommende valgt. Lykkes det derimod  ikke nogen af kandidaterne at opnå de krævede to tredjedele af stemmerne, skal afgørelsen træffes ved en urafstemning.
Hvis urafstemningen bliver en realitet vil medlemmerne blive orienteret om fremgangsmåden. Det er foreløbig planen at urafstemningen skal gennemføres både i brevform og elektronisk. Medlemmer med en e-mailadresse vil få tilsendt et elektronisk »brev« og kan dermed stemme direkte online. Medlemmer uden e-mailadresse vil få tilsendt det traditionelle sæt af information, stemmeseddel og kuverter. Men som nævnt; mere om det hvis det bliver aktuelt.
Så snart en afgørelse er truffet vil den nye borgmesterkandidat straks indgå i kredsbestyrelsens arbejde med planlægning af de kommende to års kampagneaktiviteter.
Tilbage til indhold